ناگفته‌های «وزیر اطلاعات» از حمله سپاه به مقر سرکردگان داعش

ناگفته‌های «وزیر اطلاعات» از حمله سپاه به مقر سرکردگان داعش
وزیر اطلاعات گفت: پرتاب موشک به مراکز مهم تجمع سرکردگان داعش توسط سپاه قهرمان تجلی اراده ملت ایران و تصمیم جمعی سران نظام و سیلی سرسام‌آوری بود که کلیت نظام به گونه دشمن نواخت.

ناگفته‌های «وزیر اطلاعات» از حمله سپاه به مقر سرکردگان داعش