نامه رهبر انقلاب به جوانان اروپا در بیلبوردهای شهرهای آلمان

نامه رهبر انقلاب به جوانان اروپا در بیلبوردهای شهرهای آلمان
مرکز قران و اهل بیت افنباخ در راستای گسترش پیام رهبری و شناساندن اسلام به عنوان دین صلح، جملات گزیده‌ایی از بیانات رهبری به همراه تصویر ایشان در بیلبوردهای اصلی شهرهای فرانکرت, اوگسبورگ, کلن و برمن آلمان به نمایش عموم گذاشت.

نامه رهبر انقلاب به جوانان اروپا در بیلبوردهای شهرهای آلمان