مهمترین درخواست رهبری از مستشاران ایران

مهمترین درخواست رهبری از مستشاران ایران
مدیر روابط عمومی سپاه گفت: امروز مهم‌ترین درخواست مقام معظم رهبری از مستشاران نظامی در کمک به دولت‎های سوریه و عراق این است که مردم آسیب نبینند و یا کمتر آسیب بببیند.

مهمترین درخواست رهبری از مستشاران ایران