مهاجم 3 میلیون یورویی رقیب قوچان‌نژاد می‌شود

مهاجم 3 میلیون یورویی رقیب قوچان‌نژاد می‌شود
باشگاه هیرنوین هلند تصمیم به جذب مهاجم ۲۱ ساله رومانیایی با مبلغ ۳ میلیون یورو را دارد.

مهاجم 3 میلیون یورویی رقیب قوچان‌نژاد می‌شود