مهاجرت بزرگ کل های یالدار در عکس روز نشنال جئوگرافیک

مهاجرت بزرگ کل های یالدار در عکس روز نشنال جئوگرافیک
عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از عبور دسته‌ جمعی گروهی از کل‌ های یالدار از رودخانه مارا در کنیا اختصاص یافته است. کل های یلدار گونه ای از گاوسانان محسوب می شوند، عبور از این رودخانه برای این حیوانات به منزله بازی با مرگ است چرا که تمساح های…

مهاجرت بزرگ کل های یالدار در عکس روز نشنال جئوگرافیک