مناظره ها زنده پخش می شود

مناظره ها زنده پخش می شود
کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در جلسه عصر امروز خود با اکثریت آرا با پخش زنده مناظره نامزدها موافقت کرد.

مناظره ها زنده پخش می شود