معما و آزمون هوش سیم های متصل به هم

معما و آزمون هوش سیم های متصل به هم

معما و آزمون هوش سیم های متصل به هم 

در امروز قصد داریم تا ذهن شما را با معمای سیم های متصل به هم به چالش بکشانیم. در ادامه خواهید دید. چند نوع سيم کشی داریم، می خواهیم با شرایطی خاص، هر کدام را دوبرابر کنیم.با کنار هم قرار دادن دو نسخه مشابه از کدام نوع سيم، میتوان يک چندضلعی بسته ساخت که خودش را قطع نکند و همهٔ اضلاعش افقی و يا عمودی باشد؟

معما های جالب با جواب

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

پاسخ ‘معمای المپیادی سیم کشی های مشابه’

با توجه به شکل، می توان با استفـاده از دو نسخه  مشابه از سيم گزينه  ۴، يک چندضلعی بسته  غيرمتقـاطع ساخت. به سادگی می توان ديد که اين کار برای ديگر گزينه  ها غيرممکن است. 

معمای تصویری

 

منبع:ihoosh.ir

 

 

معما و آزمون هوش سیم های متصل به هم