مصباحی‌مقدم: آن‌ها که به هاشمی اهانت کردند توبه کنند

مصباحی‌مقدم: آن‌ها که به هاشمی اهانت کردند توبه کنند
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه کسانی که به مرحوم هاشمی اهانت کردند باید توبه کنند گفت: آن‌هایی که قصدشان حذف هاشمی از نظام بود هم باید توبه کنند.

مصباحی‌مقدم: آن‌ها که به هاشمی اهانت کردند توبه کنند