مرگ عجیب ستاره شناس آفریقایی در حین سخنرانی! +تصاویر

مرگ عجیب ستاره شناس آفریقایی در حین سخنرانی! +تصاویر
دانیل استفان دوتیت ستاره شناس آفریقای جنوبی، در همایشی درباره مرگ ناگهانی و اینکه انسان ممکن است هر لحظه بمیرد سخنرانی کرد. پس از سخنرانی، آبنباتی در دهانش گذاشت که…

مرگ عجیب ستاره شناس آفریقایی در حین سخنرانی! +تصاویر