مردم بلوغ سیاسی خود را نشان دادند؛ اکنون نوبت شفاف‌سازی در خصوص «ليست اميد شوراي شهر» است/ هوشیار باشید! عدم آسیب شناسی یعنی خطر ظهور یک احمدی نژاد جدید در سال 1400

مردم بلوغ سیاسی خود را نشان دادند؛ اکنون نوبت شفاف‌سازی در خصوص «ليست اميد شوراي شهر» است/ هوشیار باشید! عدم آسیب شناسی یعنی خطر ظهور یک احمدی نژاد جدید در سال 1400
انتخابات شورای اسلامی شهر تهران در حالی با پیروزی صددرصدی لیست امید به پایان رسید که اصلاح طلبان توانستند با وجود انتقادات فراوان نسبت به لیست نهایی، وحدت خود را حفظ کرده و از نتیجه کار شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان حمایت کنند.

مردم بلوغ سیاسی خود را نشان دادند؛ اکنون نوبت شفاف‌سازی در خصوص «ليست اميد شوراي شهر» است/ هوشیار باشید! عدم آسیب شناسی یعنی خطر ظهور یک احمدی نژاد جدید در سال 1400