مرادی: طلای مسابقات جهانی را می‌خواهم

مرادی: طلای مسابقات جهانی را می‌خواهم
قهرمان وزنه‌برداری المپیک ۲۰۱۶ ریو معتقد است؛ امسال مسابقات جهانی آمریکا را پیش رو داریم و باید هر طور شده به مدال آوری خود ادامه دهم.

مرادی: طلای مسابقات جهانی را می‌خواهم