مخالفت هیأت مدیره فولاد با استعفای سعداوی

مخالفت هیأت مدیره فولاد با استعفای سعداوی
در جلسه امروز هیأت مدیره باشگاه فولاد خوزستان با استعفای سرمربی این تیم مخالفت شد.

مخالفت هیأت مدیره فولاد با استعفای سعداوی