مخالفت اسپانیا با اعلام استقلال «ضمنی» کاتالونیا/ جلسه فوق‌العاده در مادرید

مخالفت اسپانیا با اعلام استقلال «ضمنی» کاتالونیا/ جلسه فوق‌العاده در مادرید
دولت اسپانیا اظهارات پارلمانی رهبر کاتالونیا که در آن اجرای اعلامیه استقلال از اسپانیا را به تعویق انداخت، “اخاذی زنده تلویزیونی” توصیف کرد و گفت این اعلامیه استقلال “ضمنی” را رد می‌کند.

مخالفت اسپانیا با اعلام استقلال «ضمنی» کاتالونیا/ جلسه فوق‌العاده در مادرید