«محمد زرین دست»در قطعه نام آوران دفن می‌شود

«محمد زرین دست»در قطعه نام آوران دفن می‌شود
محمد زرین دست سینماگر فقید در قطعه نام آوران بهشت زهرا دفن می شود ولی هنوز زمان قطعی تشییع مشخص نشده است.

«محمد زرین دست»در قطعه نام آوران دفن می‌شود