محمد جواد محمدی با استقلال 5 ساله بست

محمد جواد محمدی با استقلال 5 ساله بست
محمد جواد محمدی با استقلال ها یک قرارداد ۵ ساله امضا کرد. به گزارش خبرآنلاین؛ محمد جواد محمدی با امضای قراردادی ۵ ساله به این باشگاه پیوست. سید رضا افتخاری…

محمد جواد محمدی با استقلال 5 ساله بست