محبوبیت ملانیا بیشتر از ترامپ!

محبوبیت ملانیا بیشتر از ترامپ!
امار های جدید نشان می دهد که محبوبیت ملانیا ترامپ، بانوی اول امریکا از دونالد ترام بیشتر است! محبوبیت بانوی اول آمریکا، پیش از ادای مراسم سوگند دونالد ترامپ، ۳۹درصد بود اما طبق نظرسنجی‌ها تا پایان ماه مارس این آمار به ۵۲درصد رسیده است. به گزارش ایلنا با این حساب،…

محبوبیت ملانیا بیشتر از ترامپ!