مجموعه پیامک ادبی عاشقانه بسیار زیبا

مجموعه پیامک ادبی عاشقانه بسیار زیبا

مجموعه پیامک ادبی عاشقانه بسیار زیبا 

ڪﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﻋﺎﺷﻘﯽ
ﺍﺯ ﺟﻨﻮﻥ !
ﺧﯿﺮ ﺳﺮﻡ ﻋﺎﻗﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ !
ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮﺕ ﺍﺯ ﺑﯿﻠﺒـﻮﺭﺩ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﺫﻫﻨَﻢ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ
ﻫﻤﭽﻮﻥ ﭘﺎﺭﻩ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﺎﺩ
ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺧَﻠﻮﺕ ﻋﺼﺮ
ﻣﯽ ﺁﺷﻮﺑﻢ.
°
°
°
°
°
اس ام اس زیبا ادبی عاشقانه
زن گاهی سعی می کند
مردانه بازی کند !
مردانه کار کند
مردانه قدم بردارد !
مردانه فـڪر کند مردانه قول دهد
اما هر کاری هَم که بکند
زن است
احسـاس دارد !
لَطیف است
یک جا عقب می نشیند و محـبت تو را می خواهد .

 

همـان بالا بمان
لذت می برم وقتی همه به من می گویند
تاج سَرت زیباست .
°
°
°
°
°
اس ام اس زیبا ادبی عاشقانه
اگر نهال های جنگل
بدانند !
روزی تن هاشان
دسته ای در دسـتان
تبر یه دوشان !
خواهد شد
شاید هرگز !
دل تنـگ باران
نشوند.
°
°
°
°
°
اس ام اس زیبا ادبی عاشقانه
می‌خواهم
گوش باد را بگیرم !
ڪه این همه در موهایت نپیچد
و با زندگی‌ام بازی نکند .
.
.
.
ادامه اس ام اس ها در ادامه مطلب

°
°
°
°
°
اس ام اس زیبا ادبی عاشقانه
نگاهشو به زمـین دوخت و پرسید چندتا دوسم داری ؟
بدون معطلی جواب دادم :
یه دونه
اشک چشماش سر خورد رو صورتش
با انگشت اشڪشو پاک کردم گفتم :
یه دونه اما مردونه .
°
°
°
°
°
اس ام اس زیبا ادبی عاشقانه
دلا دَر عاشـقی ثابت قدم باش !
که در این ره نباشد کاری بی اجر
دلم رفت و ندیدم روی دلدار !
فغان از این تطاول آه از این زجر.
°
°
°
°
°
اس ام اس زیبا ادبی عاشقانه
باید حواسم را بیشتر جمع کنم
آن قدر جاذبه داری !
که تا بند افکارم را شل می کنم
تنهایم می گذارند !
دور تو جَمع می شوند .
°
°
°
°
°
اس ام اس زیبا ادبی عاشقانه
و ﭘﺮﻭﺍﺯ ﭼﻪ ﻟﺬﺗﻲ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭﻗﺘﻲ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﻱ ﺑﺎﺷﻲ
ﻛﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﻲ ﻋﺎﺷﻖ ﻣَﻠﻜﻪ ﺑﺸﻮی .
°
°
°
°
°
اس ام اس زیبا ادبی عاشقانه
لبخند بزن تازه کنی بغض بنان را
بخرام برآشفته ڪنی فرشچیان را
تلفیق سپید و غزل و پست مدرنی !
انگشت به لب کرده لبت منتقدان را .
°
°
°
°
°
اس ام اس زیبا ادبی عاشقانه
زندگی فاصله ی آمدن و رفتن ماست شاید آن خنده

که امروز دریغش کردیم آخرین فرصت خندیدن ماست

زندگی همهمه مبهمی از خاطره هاست هر کجا خندیدیم زندگی هم آنجاست

زندگی شوق رسیدن به خداست خنده کن بی پروا خنده هایت زیباست .
°
°
°
°
°
اس ام اس زیبا ادبی عاشقانه
گاهی اوقات چیزی نمیگویَند
چون به نظرشان لازم نیست که چیزی گفته شود
با نگاهشان حرف میزنند
به اندازه یک دنیا حرف میزنند !
هرگز نباید از چشمان هیچ زنی ساده گذشت .
°
°
°
°
°
اس ام اس زیبا ادبی عاشقانه
گاهی دلت می خواهد دلش را به شور بینـدازی و به شوق بیایی از این همه خواستن.

 

 

مجموعه پیامک ادبی عاشقانه بسیار زیبا