مجلسی: آمریکا نمی تواند برجام را از بین ببرد

مجلسی: آمریکا نمی تواند برجام را از بین ببرد
فریدون مجلسی دیپلمات بازنشسته وزارت امور خارجه و کارشناس مسائل بین المللی گفت: برجام امر دو جانبه بین ایران و امریکا نبوده و در این برنامه مشترک 5 کشور دیگر و اتحادیه اروپا دخیل هستند.

مجلسی: آمریکا نمی تواند برجام را از بین ببرد