متلک جدید به قالیباف و جلیلی! +عکس

متلک جدید به قالیباف و جلیلی! +عکس
 ضمیمه طنز «بی قانون» امروز هم به برخی اظهارنظرها و اخبار منتشر شده در رسانه ها، واکنش نشان داد.

متلک جدید به قالیباف و جلیلی! +عکس