ماشین بچه مایه دار ها در در حدود 100 سال پیش! +عکس

ماشین بچه مایه دار ها در در حدود 100 سال پیش! +عکس
درگذشته و قرن ۱۹ ماشین های اسباب بازی و کنترلی درکار نبود، مردم قسمت هایی از اروپا و امریکا از ماشین های گازوئیل سوز کوچک برای سرگرم کردن کودکانشان استفاده…

ماشین بچه مایه دار ها در در حدود 100 سال پیش! +عکس