مادر سنگدل نوزاد خود را در مخزن فاضلاب دفن کرد +تصاویر

مادر سنگدل نوزاد خود را در مخزن فاضلاب دفن کرد +تصاویر
یک لوله کش که در مخزن فاضلاب مشغول کار بود از یافتن جسد یک کودک شوکه شد ، با تحقیقات پلیس مشخص شد که جسد مربوط به کودکی است که…

مادر سنگدل نوزاد خود را در مخزن فاضلاب دفن کرد +تصاویر