ماجرای چکیدن آب از انگشتان پاى مسیح در هند! +عکس

ماجرای چکیدن آب از انگشتان پاى مسیح در هند! +عکس
چکیده شدن معجزه آمیز آب از انگشتان پاى مجسمه مسیح در هند باعث شده بود بسیارى از مردم این کشور از راه های دور و نزدیک براى عبادت به این…

ماجرای چکیدن آب از انگشتان پاى مسیح در هند! +عکس