لاریجانی درگذشت امام جمعه مهریز را تسلیت گفت

لاریجانی درگذشت امام جمعه مهریز را تسلیت گفت

لاریجانی درگذشت امام جمعه مهریز را تسلیت گفت