لاریجانی: ترامپ نیم قرن از دنیا عقب است

لاریجانی: ترامپ نیم قرن از دنیا عقب است

لاریجانی: ترامپ نیم قرن از دنیا عقب است