قسمت بیست و چهارم ماه عسل ؛ ماجرای حمله خونین به حامد +تصاویر و فیلم

قسمت بیست و چهارم ماه عسل ؛ ماجرای حمله خونین به حامد +تصاویر و فیلم
بیست و چهارمین قسمت از برنامه ماه عسل با اجرای احسان علیخانی عزیز به ماجرای شخصی با نام حامد که از سوی دوستش مورد  حمله قرار گرفته بود، پرداخت. خیلی…

قسمت بیست و چهارم ماه عسل ؛ ماجرای حمله خونین به حامد +تصاویر و فیلم