قتل زن جوان پس از طلاق

قتل زن جوان پس از طلاق
مردی جوان در پی مشاجره شدید ، در اقدامی جنون امیز همسر سابقش را با دست خفه کرده و خود نیز دست به خودکشی نافرجام می زند. مرد جوانی که به دنبال مشاجره شدید، همسر سابقش را خفه کرده و بعد هم دست به خودکشی زده اما نجات یافته بود،…

قتل زن جوان پس از طلاق