قبیله ای عجیب که در آب زندگی می کنند! +تصاویر

قبیله ای عجیب که در آب زندگی می کنند! +تصاویر
قبیله “باجائو” به قدری به زندگی در اب خو گرفته اند که نمی توانند لحظه ای بدون اب زندگی کنند! به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ مردم قبیله “باجائو” کولی هایی هستند که در جزیره “برونئو” و آبهای مرجانی آنجا زندگی می کنند. زندگی در خشکی برای ساکنان این قبیله غیر…

قبیله ای عجیب که در آب زندگی می کنند! +تصاویر