فیلم/ گل سوم بارسلونا همراه شادی و چشمک معنادار مسی

فیلم/ گل سوم بارسلونا همراه شادی و چشمک معنادار مسی
گل سوم بارسا از نمای هلی شات؛ شادی معنادار مسی و چشمک او به داور پس از دریافت کارت زرد!

فیلم/ گل سوم بارسلونا همراه شادی و چشمک معنادار مسی