فیلم/ گزارش خبرنگار صداوسیما از لحظه شلیک موشک های سپاه به مواضع تروریست ها در دیرالزّور

فیلم/ گزارش خبرنگار صداوسیما از لحظه شلیک موشک های سپاه به مواضع تروریست ها در دیرالزّور
گزارش خبرنگار صداوسیما از لحظه شلیک موشک های سپاه پاسداران به مواضع تروریست ها در استان دیرالزّور سوریه

فیلم/ گزارش خبرنگار صداوسیما از لحظه شلیک موشک های سپاه به مواضع تروریست ها در دیرالزّور