فیلم/ پهپاد جاسوس آر کیو 4 گلوبال هاوک

فیلم/ پهپاد جاسوس آر کیو 4 گلوبال هاوک
ار کیو ۴ دو بال بلند بدون پس گرایی دارد . دارای دم وی (V) شکل بود که در میان آنها غلاف موتور توربوفن قرار دارد. گلوبال هاوک دارای سه ارابه فرود جمع شونده با دو چرخ است و در قسمت جلوی بدنه (روی بدنه) دارای یک آنتن بزرگ ارتباط ماهواره ای است که باعث برآمدگی در قسمت جلوی بدنه شده است.

فیلم/ پهپاد جاسوس آر کیو 4 گلوبال هاوک