فیلم/ پاسخ جالب وزیر بهداشت به خبرنگار صداوسیما: کمی با دولت مهربانتر باشید، کشور سود می‌برد

فیلم/ پاسخ جالب وزیر بهداشت به خبرنگار صداوسیما: کمی با دولت مهربانتر باشید، کشور سود می‌برد

فیلم/ پاسخ جالب وزیر بهداشت به خبرنگار صداوسیما: کمی با دولت مهربانتر باشید، کشور سود می‌برد