فیلم/ ویدئویی نزدیک از شلیک موشک های سپاه به مقر تروریست ها

فیلم/ ویدئویی نزدیک از شلیک موشک های سپاه به مقر تروریست ها
تصویری نزدیک از شلیک موشک های سپاه از کرمانشاه به مقر تروریست ها در دیرالزور سوریه

فیلم/ ویدئویی نزدیک از شلیک موشک های سپاه به مقر تروریست ها