فیلم/ ویدئویی جدید از شلیک موشک های سپاه به مقر تروریست ها

فیلم/ ویدئویی جدید از شلیک موشک های سپاه به مقر تروریست ها
ویدئویی جدید از شلیک موشک های سپاه از کرمانشاه به مقر تروریست ها در دیرالزور سوریه

فیلم/ ویدئویی جدید از شلیک موشک های سپاه به مقر تروریست ها