فیلم/ وزیر بهداشت در دیدار با جوانان حزب الله لبنان: اسرائیل نابود شدنی است

فیلم/ وزیر بهداشت در دیدار با جوانان حزب الله لبنان: اسرائیل نابود شدنی است

فیلم/ وزیر بهداشت در دیدار با جوانان حزب الله لبنان: اسرائیل نابود شدنی است