فیلم/ ورود زن عصبانی با خودروی شاسی بلند به موبایل فروش

فیلم/ ورود زن عصبانی با خودروی شاسی بلند به موبایل فروش
«شینوبیا مونتوریا رایت» زن 26ساله عصبانی با خودروی شاسی بلند خود وارد فروشگاه تی-موبایل در در جنوب کالیفرنیا شد. او از فروشگاه خواست بود تا به جای آیفون شیشه شکسته اش یک آیفون نو به او بدهند، چون بیمه دارد اما فروشنده می گوید باید هزینه تعویض را بپردازد و به همین دلیل عصبانی شده و وارد فروشگاه می شود.

فیلم/ ورود زن عصبانی با خودروی شاسی بلند به موبایل فروش