فیلم/ مستندی که اشک آیت الله هاشمی را درآورد

فیلم/ مستندی که اشک آیت الله هاشمی را درآورد
آیت الله هاشمی فیلم “۱۷:۳۰” را بعد از انتخابات تماشا کرد و گریست…

فیلم/ مستندی که اشک آیت الله هاشمی را درآورد