فیلم/ لحظه دردناک دریافت خبر اعدام جوانان بحرینی

فیلم/ لحظه دردناک دریافت خبر اعدام جوانان بحرینی
ویدیوهایی از خانواده های 3 جوان شهید بحرینی، پس از شنیدن خبر اعدام آنها در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. این سه جوان “سامی مشیمع”، “عباس السمیع” و “علی السنکیس” نام دارند. دادگاه آل خلیفه این سه جوان بحرینی را به اتهام ادعایی هدف قرار دادن نیروهای پلیس در منطقه “الدیه” به اعدام محکوم کرده بود. به گفته مقامات امنیتی آل خلیفه، این سه جوان بحرینی صبح یکشنبه تیرباران شدند.

فیلم/ لحظه دردناک دریافت خبر اعدام جوانان بحرینی