فیلم/ لحظه انفجار مسجد و مناره الحدباء به دست داعش در موصل

فیلم/ لحظه انفجار مسجد و مناره الحدباء به دست داعش در موصل
داعش قبل از منفجر کردن مسجد النوری و مناره الحدباء، شصت خانواده موصلی که قصد خروج از موصل قدیم را داشتند، بازداشت و سپس به داخل مسجد برد و مسجد را بر سر انها تخریب و خانواده ها را به قتل رساند.

فیلم/ لحظه انفجار مسجد و مناره الحدباء به دست داعش در موصل