فیلم/ رکورد لاریجانی در گفتن «بفرمایید بنشینید»!

فیلم/ رکورد لاریجانی در گفتن «بفرمایید بنشینید»!
علی لاریجانی، رئیس مجلس در کمتر از 5 دقیقه 43 بار از نمایندگان خواست سر جای خود بنشینند.

فیلم/ رکورد لاریجانی در گفتن «بفرمایید بنشینید»!