فیلم/ روحانی: برجام قابل مذاکره و اصلاح نیست / مقامات آمریکا فکر مذاکره مجدد را از سر خود بیرون کنند

فیلم/ روحانی: برجام قابل مذاکره و اصلاح نیست / مقامات آمریکا فکر مذاکره مجدد را از سر خود بیرون کنند

فیلم/ روحانی: برجام قابل مذاکره و اصلاح نیست / مقامات آمریکا فکر مذاکره مجدد را از سر خود بیرون کنند