فیلم/ رهبر معظم انقلاب: توقع دارید آمریکا از نیروی قدس و سردار فعال ما خوشش بیاید؟

فیلم/ رهبر معظم انقلاب: توقع دارید آمریکا از نیروی قدس و سردار فعال ما خوشش بیاید؟
رهبر معظم انقلاب، در دیدار مسئولان نظام فرمودند: اینکه آمریکا از سپاه و نیروی قدس بدش می آید. خب معلوم است. شما توقع دارید آمریکا از فلان سردار ما که فعال است در این زمینه خوشش بیاید؟ معلوم است که بدش می آید.

فیلم/ رهبر معظم انقلاب: توقع دارید آمریکا از نیروی قدس و سردار فعال ما خوشش بیاید؟