فیلم/ دستگیری سارق ۱۷ کیلو طلا در کمتر از ۴۸ ساعت

فیلم/ دستگیری سارق ۱۷ کیلو طلا در کمتر از ۴۸ ساعت
دستگیری سارق ۱۷ کیلوگرم طلا در کمتر از ۴۸ ساعت در آذربایجان غربی

فیلم/ دستگیری سارق ۱۷ کیلو طلا در کمتر از ۴۸ ساعت