فیلم/ تولد پنج قلوهای مادر ۲٨ ساله

فیلم/ تولد پنج قلوهای مادر ۲٨ ساله
مادر 28 ساله اهل خرامه استان فارس در دومین زایمان خود پنج قلو به دنیا آورد. وزن این نوزادان بین یک تا یک کیلو و 300 گرم است و در حال حاضر در NICU نگهداری می شوند.

فیلم/ تولد پنج قلوهای مادر ۲٨ ساله