فیلم : تلاش باورنکردنی کودک ۲ ساله برای نجات جان برادرش!

فیلم : تلاش باورنکردنی کودک ۲ ساله برای نجات جان برادرش!
ویدیویی جالب از تلاش بی وقفه یک پسر بچه ۲ ساله برای نجات جان برادرش در شبکه ها و رسانه های اجتماعی تا کنون بیش از صدها هزار بار به اشتراک گذاشته شده است، ویدیویی که باعث تعجب همگان شده است. بعد از  فرو  افتادن  کمد  بسیار  بزرگی  روی  کودک…

فیلم : تلاش باورنکردنی کودک ۲ ساله برای نجات جان برادرش!