فیلم/ تصاویری دلخراش از جنازه مانده روی زمین و غیاب امدادگران در سیل تبریز

فیلم/ تصاویری دلخراش از جنازه مانده روی زمین و غیاب امدادگران در سیل تبریز
فیلم بسیار دلخراش از یکی از روستاهای سیل زده آذربایجان شرقی؛ جنازه مانده روی زمین و مردمی که می گویند تنها هستند و نیروهای امداد به یاری شان نمی آیند!

فیلم/ تصاویری دلخراش از جنازه مانده روی زمین و غیاب امدادگران در سیل تبریز