فیلم/ تصاویری جدید از شلیک موشک های سپاه به مقر تروریست ها در دیرالزور سوریه

فیلم/ تصاویری جدید از شلیک موشک های سپاه به مقر تروریست ها در دیرالزور سوریه
انتقام حمله تروریستی تهران گرفته شد/ شلیک موشک های زمین به زمین سپاه پاسداران کرمانشاه به سمت تروریست های تکفری در سوریه

فیلم/ تصاویری جدید از شلیک موشک های سپاه به مقر تروریست ها در دیرالزور سوریه