فیلم/ برج مراقبت فرودگاه مشهد آتش گرفت

فیلم/ برج مراقبت فرودگاه مشهد آتش گرفت
اتصالى سیم هاى برق باعث آتش سوزى در برج مراقبت فرودگاه مشهد شد / آتش با تلاش آتش نشانان مهار شد ولی یک نفر در این حادثه مصدوم شد.

فیلم/ برج مراقبت فرودگاه مشهد آتش گرفت