فیلم/ اعتراض مسافران پرواز یزد-تهران پس از سوارشدن به هواپیما

فیلم/ اعتراض مسافران پرواز یزد-تهران پس از سوارشدن به هواپیما

فیلم/ اعتراض مسافران پرواز یزد-تهران پس از سوارشدن به هواپیما