«فیدل کاسترو» در سینما و تلویزیون

«فیدل کاسترو» در سینما و تلویزیون
شکی نیست که چهره‌ای انقلابی مثل «فیدل کاسترو» سوژه جالبی برای ساخت فیلم محسوب می‌شود. زندگی او تاکنون بارها از زوایای مختلف در سینما و تلویزیون روایت شده است.

«فیدل کاسترو» در سینما و تلویزیون