فروش کودکان و برده کشی از آنان +تصاویر

فروش کودکان و برده کشی از آنان +تصاویر
در بخش های غربی افریقا ، اکثر کودکان به قیمت های بسیار اندک فروخته شده و به عنوان برده از انان استفاده می شود. در ساحل غربی آفریقا، هزاران کودک توسط خانواده هایشان اغلب به قیمت حدود ۳۰ دلار به فروش می رسند، به این امید که این کودکان آینده…

فروش کودکان و برده کشی از آنان +تصاویر